Logo
Logo

Kid Songs

Kid Songs

Elephant Song | เพลงช้าง

Elephant Song | เพลงช้าง

ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา หางยาว ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวๆ เรียกว่างวง มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา หางยาว ช้าง ช้าง ช้างช้างช้าง

เพลงเต่า เต่า เอ๋ย เต่า เต่ามันสี่ขา

เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ เต่าเอ๋ยเต่า เต่ามันมีสี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัวผลุบๆ โผล่ๆ

เพลงรูปทรง วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม

https://youtu.be/cdAKfIjdCj8 วงกลม เหมือนวงล้อเส้นโค้งงอ มาชนกันสี่เหลี่ยม สี่เส้นนั้นเรียงต่อกัน เหมือนประตูสามเหลี่ยม เส้นน้อยกว่าชั่งแปลกตา ลองวาดดูเด็กเด็ก เฝ้ามองอยู่ จึงได้รู้แตกต่างกัน วงกลม เหมือนวงล้อเส้นโค้งงอ มาชนกันสี่เหลี่ยม สี่เส้นนั้นเรียงต่อกัน เหมือนประตูสามเหลี่ยม เส้นน้อยกว่าชั่งแปลกตา ลองวาดดูเด็กเด็ก เฝ้ามองอยู่ จึงได้รู้แตกต่างกัน วงกลม เหมือนวงล้อเส้นโค้งงอ มาชนกันสี่เหลี่ยม สี่เส้นนั้นเรียงต่อกัน เหมือนประตูสามเหลี่ยม เส้นน้อยกว่าชั่งแปลกตา

เพลง ABC เอบีซี สัตว์ เพลงเด็ก

a-n-t ant มด ant มดนั้นช่างแข็งแรง b-i-r-d bird bird นกบินอยู่บนฟ้า c-a-t cat แมว cat แมวเหลียวมองจ้องมา d-o-g dog หมา dog หมาร้องบ็อกๆๆ e-l-e-p-h-a-n-t elephant คือช้างตัวโต e-l-e-p-h-a-n-t elephant ฉันเห็นเจ้าช้างตัวโต

เพลงหนึ่งถึงสิบ

หนึ่ง ถึง สิบ พวกเราจำกันได้ไหม คนไหนที่อยากเรียนเก่ง ก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบ หนึ่ง ถึง สิบ พวกเราจำกันได้ไหม คนไหนที่อยากเรียนเก่ง ก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบ หนึ่ง ถึง สิบ หนึ่ง ถึง สิบ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด