เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่

เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่

เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่

โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบไปโรงเรียน
ชอบไปชอบไปโรงเรียน
ชอบไปชอบไปโรงเรียน


โรงเรียนของเราน่าอยู่
คุณครูใจดีทุกคน
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคน
ชอบไปโรงเรียน
ชอบไปชอบไปโรงเรียน
ชอบไปชอบไปโรงเรียน

แหล่งรวมเพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กอนุบาล เพลงเพื่อการเรียนรู้ เพลงความรู้ต่างๆสำหรับเด็ก เพลงเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง