Old Macdonald Had A Farm | ปู่ของฉันท่านเป็นชาวนา

Old Macdonald Had A Farm | ปู่ของฉันท่านเป็นชาวนา

เพลง Old Macdonald Had A Farm

Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had some cows
Ee i ee i oh
With a moo-moo here
And a moo-moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo-moo
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had some chicks
Ee i ee i o
With a cluck-cluck here
And a cluck-cluck there
Here a cluck, there a cluck
Everywhere a cluck-cluck
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o
And on his farm he had some pigs
Ee i ee i o
With an oink-oink here
And an oink-oink there
Here an oink, there an oink
Everywhere an oink-oink
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i o

แหล่งรวมเพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กอนุบาล เพลงเพื่อการเรียนรู้ เพลงความรู้ต่างๆสำหรับเด็ก เพลงเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง