Circle Square Triangle Song เพลงรูปทรง วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม

Circle Square Triangle Song เพลงรูปทรง วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม

วงกลม เหมือนวงล้อ
เส้นโค้งงอ มาชนกัน
สี่เหลี่ยม สี่เส้นนั้น
เรียงต่อกัน เหมือนประตู
สามเหลี่ยม เส้นน้อยกว่า
ชั่งแปลกตา ลองวาดดู
เด็กเด็ก เฝ้ามองอยู่ จึงได้รู้แตกต่างกัน

วงกลม เหมือนวงล้อ
เส้นโค้งงอ มาชนกัน
สี่เหลี่ยม สี่เส้นนั้น
เรียงต่อกัน เหมือนประตู
สามเหลี่ยม เส้นน้อยกว่า
ชั่งแปลกตา ลองวาดดู
เด็กเด็ก เฝ้ามองอยู่ จึงได้รู้แตกต่างกัน

แหล่งรวมเพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กอนุบาล เพลงเพื่อการเรียนรู้ เพลงความรู้ต่างๆสำหรับเด็ก เพลงเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง