Finger Family | นิ้วโป้งอยู่ไหน

Finger Family | นิ้วโป้งอยู่ไหน

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Mommy finger, mommy finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Brother finger, brother finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Sister finger, sister finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?
Baby finger, baby finger, where are you?
Here I am, here I am
How do you do?

แหล่งรวมเพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กอนุบาล เพลงเพื่อการเรียนรู้ เพลงความรู้ต่างๆสำหรับเด็ก เพลงเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง