เพลงหนึ่งถึงสิบ

เพลงหนึ่งถึงสิบ

หนึ่ง ถึง สิบ
พวกเราจำกันได้ไหม
คนไหนที่อยากเรียนเก่ง
ก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบ

หนึ่ง ถึง สิบ
พวกเราจำกันได้ไหม
คนไหนที่อยากเรียนเก่ง
ก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบ

หนึ่ง ถึง สิบ
หนึ่ง ถึง สิบ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

นับให้ครบทั้งสิบ

หนึ่ง ถึง สิบ
พวกเราจำกันได้ไหม
คนไหนที่อยากเรียนเก่ง
ก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบ

แหล่งรวมเพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กอนุบาล เพลงเพื่อการเรียนรู้ เพลงความรู้ต่างๆสำหรับเด็ก เพลงเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง