เพลงลิง 5 ตัวกระโดดบนเตียง

เพลงลิง 5 ตัวกระโดดบนเตียง

Five little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor and the doctor said
“No more monkeys jumping on the bed!”
Four little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor and the doctor said
“No more monkeys jumping on the bed!”
Three little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor and the doctor said
“No more monkeys jumping on the bed!”
Two little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor and the doctor said
“No more monkeys jumping on the bed!”
One little monkey jumping on the bed
He fell off and bumped his head
Mama called the doctor and the doctor said
“No more monkeys jumping on the bed!”

แหล่งรวมเพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กอนุบาล เพลงเพื่อการเรียนรู้ เพลงความรู้ต่างๆสำหรับเด็ก เพลงเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง