เพลงนับหนึ่งถึงสิบ One to Ten

เพลงนับหนึ่งถึงสิบ One to Ten

One Two Three
(One Two Three)
Four Five Six
(Four Five Six)
Seven
(Seven)
Eight
(Eight)
Nine and Ten
(Nine and Ten)

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten

One Two Three
(One Two Three)
Four Five Six
(Four Five Six)
Seven
(Seven)
Eight
(Eight)
Nine and Ten
(Nine and Ten)

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten

Can you count ?
From Ten to One

Can you count ?
From Ten to One

I can count
From Ten to One

Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One

แหล่งรวมเพลงเด็ก เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็กอนุบาล เพลงเพื่อการเรียนรู้ เพลงความรู้ต่างๆสำหรับเด็ก เพลงเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง