Logo
Logo

Thai

Thai

เพลง ABC เอบีซี สัตว์ เพลงเด็ก

a-n-t ant มด ant มดนั้นช่างแข็งแรง b-i-r-d bird bird นกบินอยู่บนฟ้า c-a-t cat แมว cat แมวเหลียวมองจ้องมา d-o-g dog หมา dog หมาร้องบ็อกๆๆ e-l-e-p-h-a-n-t elephant คือช้างตัวโต e-l-e-p-h-a-n-t elephant ฉันเห็นเจ้าช้างตัวโต

เพลงหนึ่งถึงสิบ

หนึ่ง ถึง สิบ พวกเราจำกันได้ไหม คนไหนที่อยากเรียนเก่ง ก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบ หนึ่ง ถึง สิบ พวกเราจำกันได้ไหม คนไหนที่อยากเรียนเก่ง ก็ต้องนับเลขให้ได้ถึงสิบ หนึ่ง ถึง สิบ หนึ่ง ถึง สิบ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด

เพลง ก ถึง ฮ

ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่ อยู่ในเล้า ข.ขวด ของเรา ค.ควาย เข้านา ค.คน ขึงขัง ฆ.ระฆัง ข้างฝา ง.งู ใจกล้า จ.จาน ใช้ดี ฉ.ฉิ่ง ตีดัง ช.ช้าง วิ่งหนี.. ซ.โซ่ ล่ามที.. ฌ.กะเฌอ คู่กัน ญ.หญิง