Thai

Thai

เป็ดอาบน้ำในคลอง

เพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง

เพลงเป็ดอาบน้ำในคลอง ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอย ปลา ปูก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีหอย ปู ปลา ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอย ปลา ปูก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลดู เพราะในคูมีหอย

Mary had a little cat song | เพลงหนูมาลี

Mary had a little cat song | เพลงหนูมาลี

เนื้อเพลง หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ลูกแมวเมียว ลูกแมวเหมียว หนูมาลีมีลูกแมวเหมียว ขนมันดูคล้ายสำลี หนูมาลีไปเที่ยวที่ใด เที่ยวทีใด เที่ยวที่ใด หนูมาลีไปเที่ยวที่ใด ลูกแมวตามไปทันที

เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่

เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่

เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กเด็กก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กเด็กก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคน ชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน

โอ้ทะเลแสนงาม

โอ้ทะเลแสนงาม

เนื้อเพลง โอ้ทะเลแสนงาม โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล